STENHØJ GRUPPEN blir en del av NEXION S.p.A

March 12, 2019

STENHØJ GROUP, som är en av världens ledande leverantörer av produkter och tjänster för eftermarknaden för bilar och de italienska grupperna NEXION blir ett team. De två familjeägda företagen har just ingått avtal där NEXION förvärvar 75 procent av aktierna i STENHØJ GROUP. Resterande 25% ägs fortfarande av Dyøe-familjen. Läs mer på stenhoj.com