STENHØJ GRUPPEN blir en del av NEXION S.p.A

STENHØJ GROUP, som är en av världens ledande leverantörer av produkter och tjänster för eftermarknaden för bilar och de italienska grupperna NEXION blir ett team. De två familjeägda företagen har just ingått avtal där NEXION förvärvar 75 procent av aktierna i STENHØJ GROUP. Resterande 25% ägs fortfarande av Dyøe-familjen. Läs mer på stenhoj.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s